iktisat bilimi Etiket:

İktisadın Bölümleri

Mikro ve Makro İktisat Mikro İktisat: İnsanların ekonomik davranışlarını ve küçük iktisadi birimlerle ilgili tercihlerinin mevcut halini inceleyen iktisat bölümüdür. Temel konuları, bireysel iktisadi kararlar, iktisadi kaynak dağılımı, fiyatlar, üretim ve gelir dağılımıdır. Makro İktisat: İktisadı bütün halinde ve toplu iktisadi davranışları inceleyen iktisat bölümüdür. Temel konuları, milli gelir, para, bankacılık, enflasyon, ...Devamı

İktisadın Tanımı

Tüm insanların tüm isteklerini anında tamamen karşılamak mümkün değildir. Çünkü insanoğlunun ihtiyaçları sınırsız olup ihtiyaçları karşılayacak kaynaklar sınırlıdır. Dolayısıyla toplumlar farklı derecelerde kıtlık yaşarlar. Kıtlık içinde ihtiyaçların karşılanması bilimine de “iktisat” denir. Mesela; hareket ve kuvvet kavramları olmadan nasıl fizik bilimi veya canlılar olmadan biyoloji bilimi düşünülemiyorsa, kıtlık olmadan da iktisat bilimi ...Devamı