iletişim Etiket:

Sorunlu Öğrencilerle Baş Etme Yolları

Bir sınıf ortamında tüm öğrenciler birbirinden farklıdır. Bazı öğrenciler diğerlerin daha farklı davranabilir. Bu öğrencilere ulaşmak gerekir. Bunun için de en doğru yöntem onlarla iletişim kurabilmektir. İnsanların birbirlerini dinleyerek birbirlerine yardımcı olabilirler. Öğretmenler, rehberlik uzmanları sorunlu öğrenci ile konuşmalı, onu dinlemeli, onlara iletiler göndermeli, öneride bulunmalı, öğüt vermeli, anlayış göstermeli, sorular sormalı, ...Devamı

İç İletişim Nedir? Başarıya Ulaşmakta İç İletişimin Rolü Nedir?

İç iletişim, kişinin kendisi ile kurmuş olduğu iletişimdir. Başarıya ulaşmak için iç iletişim çok önemlidir ve doğru şekilde kullanmak gerekir. Yapılan iç iletişimin %80’i kişiye karşı çıkar. İç iletişim kontrol altına alınmaz ise başarıyı kazandırabileceği gibi hayal kırıklığına da uğratabilir. İç iletişimle beynin çalışma şekli düzenlenir. İnsan beyni, kişiye özel bir bilgisayar ...Devamı

Çocuklarla Sağlıklı İlişkiler Kurabilmek için Öneriler

Çocuğa sevgi belli edilmelidir. Çocuğun yanında, yakınında, arkasında olunduğu hissettirilmelidir. Çocuğun maddi ihtiyaçları kadar manevi olarak sevgiye, ilgiye çok ihtiyacı vardır. Çocukla zıtlaşmak yerine onun dilinden konuşmaya çalışılmalı. Birlikte mutlu olunabilecek aktiviteler yapılmalıdır. Sıcak bir ilişki kurulmalı. Çocuğa karmaşık ifadeler yerine kesin, açık, net ifadeler kullanılmalıdır. Diğer çocuklarla kıyaslanmamalı bu durumun çocuğu ...Devamı

Çocuklarda Konuşma Geriliği ve Önlemleri

Çocuklarda konuşma geriliği ve iletişim sorunu oldukça önemli bir konudur. Çünkü iletişim olmazsa hiç bir şey olmaz. Özellikle de çocuklarımızın iletişim kurma yeteneği çok önem taşımaktadır. Onların hayatlarını anlayabilmek ve isteklerini karşılayabilmek adına çocuğun iletişim yeteneği oldukça önem taşımaktadır. Çocuklarda konuşma geriliği ve iletişim sorunu genellikle bir kaç sebepten kaynaklar. ailenin genetik ...Devamı

Aile İçi İletişim Engelleri Nelerdir?

1.Emir vermek, Yönlendirmek: Aile içinde kişiler birbirine emir verirse emir alan kişi kendini değersiz hisseder. Kendini hep başkalarının dediklerini yapmak zorunda hisseder. Kendi düşündüklerini ve yapmak istediklerini yapmaktan çekinir. 2.Uyarmak, Gözdağı vermek: Sürekli uyarı olan kişiye bir de gözdağı vermek eklenirse kişide öfke ve düşmanlık oluşur. 3.Ahlak dersi vermek: Evde ahlak dersi ...Devamı

Mobing Kavramı ve Mobing Türleri

Mobing kavramı son zamanlarda çok sık kullanılmaktadır. Özellikle iş hayatında kullanılan mobing kavramını incelerken öncelikle mobing kelimesini anlamına bakmak gerekmektedir. Mobing kelime Latince kökenlidir. Latince “mobile vurgus” da gelen mobing kararsız kalabalık anlamına gelmektedir. Mobing kelimesinin İngilizce anlamı ise baskı, şiddet, duygusal baskı ya da duygusal şiddet anlamlarına gelmektedir. Mobing kavramı günümüze ...Devamı

Kuşaklar Arası Çatışma Nelere Yol Açar ?

Kuşaklar arası çatışma her zaman vardır. Erişkinler ile gençler arasında birçok konuda fikir ayrılıkları söz konusu olur. Bu aslında gayet normaldir. Dünya sürekli bir gelişme ve değişme halindedir. Bu süreçte insanlar da bu değişime ister istemez ayak uydurmak zorundadır. Ama belli bir yaşın üzerindeki insanlar değişimi hemen kabullenmezler. Özellikle gençlerin davranışlarını yargılarlar. ...Devamı

Gençlerle Nasıl İletişim Kurulur?

İletişim karşılıklı oluşan bir sistemdir. En önemli özelliği iki yönlü olmasıdır. Kişiler birbirleri ile iletişim kurduklarını zannederler ama maalesef yanılırlar. Her konuşma iletişim değildir. İletişim kurmakta en çok zorlanılan grup gençlerdir. Gençlerle nasıl iletişim kurulması gerektiğini bilmek gerekir. Yoksa iletişim kurmak bir yana genç tamamen uzaklaşıp, kendi dünyasına çekilir. Gençler en çok ...Devamı