Normal şartlarda doğurgan çiftlerde yeterli sayıda ilişkide bulunulması halinde kadının her ay gebe kalma ihtimali % 25 civarında olduğu bilinmektedir. Ancak bu oran bir yıl sonunda % 85, iki yılın sonunda ise % 90’lara kadar çıkmaktadır. Hamilelik, esasında kolay elde edilen bir durum gibi görünse de, oldukça karmaşık bir dizi olayın ahenk ...Devamı