Planlar, işletmelerin amaçlara en kısa yoldan ulaşma engellerine karşı tedbir sağlar. İşletmeler, amaçlarına ulaşmak için üretim faktörlerini zamanında yeterince hazır tutmalıdırlar. Bunun için planlama yapılmazsa, üretim aksar, verim düşer, amaca kolay ulaşılamaz. Üretimde emeği etkin ve verimli kullanmak hayati derece önemlidir. Gereken iş gücünü, yer ve zamanında hazır bulundurmaya “insan kaynakları planlaması” ...Devamı