İnsan Kaynakları Etiket:

İK Müdürü ve İK Yöneticisi Nedir, Aralarındaki Farklar Nelerdir?

“İnsan Kaynakları” departmanı şirket için mülakatlar, işe alma ve yerleştirme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için oluşturulmuş “beraber çalışabilme” esasına dayanan bir bölümdür. Şirket hiyerarşileri çeşitli türlere ve çalışma şekillerine bağlı olarak zaman zaman değişebiliyor. Bazı şirketler yüzlerce kişiyi istihdam edecek büyüklüklerde olduğundan ve her bir çalışanın doğru rolü üstlendiğini, rolünün ...Devamı

İnsan Kaynakları Planlaması

Planlar, işletmelerin amaçlara en kısa yoldan ulaşma engellerine karşı tedbir sağlar. İşletmeler, amaçlarına ulaşmak için üretim faktörlerini zamanında yeterince hazır tutmalıdırlar. Bunun için planlama yapılmazsa, üretim aksar, verim düşer, amaca kolay ulaşılamaz. Üretimde emeği etkin ve verimli kullanmak hayati derece önemlidir. Gereken iş gücünü, yer ve zamanında hazır bulundurmaya “insan kaynakları planlaması” ...Devamı

İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonları

Çağdaş bir işletmenin insan kaynakları departmanının fonksiyonları: 1. Planlama: İnsan kaynakları planlaması, iş analizleri, iş tanımları, iş gereklilikleri, 2. Kadrolama: Personeller bulma, seçme ve yerleştirme, 3. Değerleme ve Ödüllendirme: Performans değerleme, disiplin, ücret ve özendiriciler, ödüller, 4. Yetiştirme ve Geliştirme: İşe başlatılanların oryantasyonu, personel eğitimi, kariyer planlama, 5. Endüstri İlişkileri: Toplu pazarlık ...Devamı

İnsan Kaynakları Organizasyonu

Bilhassa küçük işletmelerde, insan kaynakları departmanı bulunmadığı için, insan kaynakları yönetimini diğer yöneticiler üstlenirler. İşletme büyüdükçe insan kaynakları yönetim fonksiyonları ağırlaşarak yöneticilerin diğer önemli işlerine engel olur. Bu halde, insan kaynakları departmanı kurma gereksinimi duyulur. İnsan kaynakları yönetimi etkinliği için, uzmanlık gereklidir. İnsan kaynakları uzmanlarından insan kaynakları departmanı kurularak, diğer departman yöneticilerine ...Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı İnsan kaynakları yönetiminin ana konusu, üretim faktörlerinden emektir. Üretilen mal ve hizmetlerin ekonomik olmaları için mutlaka insan ihtiyaçlarını karşılamalıdır. İşletmeler de bunun için üretimde insan emeğinden yararlanırlar. Dolayısıyla insan kaynağı, üretimin araç ve amacıdır. İnsanlar üretimde fiziksel ve düşünsel emek harcarlar. Fiziksel emek kas gücüne, düşünsel emek ise ...Devamı