İnsanoğlunun artan ihtiyaçları onu üretmeye ve yeni buluşlar yapmaya mecbur bırakmıştır. Hızla gelişen teknoloji bizlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışsa da gerekli ham madde eksikliği ve maddi sorunların yaşanması insanoğlunu bir hayli zora sokmuştur. Gelişmiş ülkeler bu gerekleri daha kolay temin ettiklerinden diğer ülkelere büyük bir üstünlük sağlamıştır. Bunu teknolojik gelişmeleri kimin yaptığına bakarakta ...Devamı