“Cam Tavan (Glass Ceiling)” benzetmesi, özellikle kadınların iş yerlerinde maruz kaldıkları ayrımcılık sebebiyle, iş yerinde yükselmelerinin engellenmesini anlatmak için kullanılan bir benzetmedir. Benzetme zaman zaman azınlıklara mensup kişilere yönelik olarak da kullanılabilmektedir. Son dönemde özellikle A.B.D.’de Asya kökenlilerin iş yerinde maruz kaldıkları ayrımcılıklar sebebiyle yükselememelerine yönelik olarak “Bambu Tavan” benzetmesi de kullanılmaya ...Devamı