Yeni işe alınan personelleri en kısa zamanda üretken ve işletmenin parçası haline getirmek için verilen eğitime işe alıştırma eğitimi veya oryantasyon denir. Süresi, büyük işletmelerde altı aydan bir yıla kadar sürdüğü görülmektedir. Yeni personellerin bilgi ve ilgi ihtiyacını karşılama amacı güdülür. Yeni personellerin işini ve işletmeyi sevmesi işe alıştırma eğitimi başarısına bağlıdır. ...Devamı