İşletmelerin amaçlarının belirlenmesi ardından, amaçlara ulaşmak için yapılacaklara karar verilir. Yapılacaklar, çeşitli ölçülere göre gruplandırılır. En yaygın dikkate alınan ölçüt, yapılacakların benzerlikleridir. Benzerliklere göre gruplandığında işletme fonksiyonları: 1-Üretim 2- Pazarlama 3-Finansman 4-Personel 5-Dağıtım Bunlar aynı bölümde toplanarak işletme departmanları kurulur. Bu süreç doğrultusunda, departmanların işletmenin temel işlevlerini ifade ettiği görülür. İşletme fonksiyonlarının ...Devamı