İşletme Yönetimi Etiket:

Yönetsel Yetenekler

1-Teknik Yetenek: Teknik, yöntem, donatım ve süreçleri anlayarak kullanma yeteneğidir. Yöneticinin yönetim alanı hakkında gerekli bilgileri edinmesidir. Yöneticilerin etkinlik faktörlerinden biri de işine ilişkin teknik bilgi seviyesidir. Ancak, teknik yetenek tek başına yetersizdir. Yönetim basamağı yükseldikçe teknik yetenek gereksinimi azalmakta, beşeri ilişki ve kavramsal yetenek gereksinimleri artmaktadır. Üst yöneticiler üretim ve işçilerle ...Devamı

İşletmelerde Yönetici Rolleri

İşletme yönetim süreci çok yönlü ve karmaşık ilişki ağı içermektedir. Yöneticiler, bu ilişkileri faaliyet sorumlulukları gereği kurmalı ve gerekli rolleri üstlenmelidir. Mintzberg, yönetici davranışlarını üç gruba ayırmakta ve üç çeşit yönetici rolü belirtmektedir. 1-Bireylerarası Roller: Yöneticilerin bireylerarası üç rolleri, bireylere, örgütü düzenli ve rasyonel yürütmelerinde çok yardımcı olmaktadır. Bu rollere ilişkin yönetim ...Devamı

İşletme Yönetim Türleri

İşletme yöneticilerinin seçilme kaynaklarına göre üç yönetim türü vardır. 1-Ailesel Yönetim 2-Siyasal Yönetim 3-Profesyonel Yönetim 1-Ailesel Yönetim: İşletme sahipliği, temel politik karar organları ve hiyerarşinin tamamı veya büyük bir kısmının aile bireylerinden meydana geldiği yönetim türüdür. En önemli özelliği, yönetim kademelerinin aile bireyleri ve akrabalara açıklığıdır. Ailesel yönetime, ekonomik gelişme başlangıçlarında çokça ...Devamı