işletme Etiket:

Çalışma Hayatında Kraliçe Arı Sendromu Nedir?

Kraliçe Arı Sendromu, bir işyerinde yönetici pozisyonuna gelmiş kadınların, diğer kadın çalışanları desteklemek yerine kendilerine rakip olarak görmesi ve onların yükselmesine engel olmaya çalışmasıdır. Kraliçe Arı Sendromu ilk kez 1973 yılında psikologlar Staines, Jalaratne ve Tavris tarafından tanımlanmıştır. Yapılan çeşitli araştırmalar psikologlar tarafından tanımlanan Kraliçe Arı Sendromunda tanımlanan davranışların çalışma hayatında kadın ...Devamı

Müşteri Sadakatinin Tanımı

İşletmelerin müşteri ilişkileri yönetimi benimsemesinin asıl nedeni müşteri sadakatini sağlamaktır. Müşteri ilişkileri yönetiminin asıl amacı müşteriye özel muamele uygulayarak müşterinin işletmeye olan sadakatini sağlamaktır. Yanı müşterinin uzun süre işletmeye bağlı kalmasını ve işletme ile iletişimini sürekli kılmayı amaçlamaktadır. İşletmeler müşteri sadakatini sağlamak ve var olan müşterinin başka işletmelere gitmesini engellemek için müşterilerine ...Devamı

PEST Analizi Hakkında Temel Bilgiler

PEST analizi, işletmelerde stratejik yönetimde strateji belirleme aşamalarında kullanılan analiz türlerinden birisidir. PEST kısaltması, İngilizce “Political”(Politik), “Economic” (Ekonomik), “Social” (Sosyal) ve “Technological” (Teknolojik) kelimelerinin başharflerinden oluşmaktadır. PEST analizinde temel amaç, işletmeyi etkileyebilecek dışsal faktörlerin bir analizinin gerçekleştirilmesidir. Bu analiz sayesinde işletmeler, stratejilerini doğru şekilde belirleyebilirler. PEST analizinde temel olarak aşağıda sıralanan dört ...Devamı

Örtük Bilgi Nedir?

Örtük bilgi (tacit knowledge), diğer kişilere yazılı veya sözlü olarak anlatması kolay olmayan bilgi türlerine verilen isimdir. Genellikle, deneyimler yoluyla kazanılan ve ifade edilmesi zor olan bilgiler örtük bilgi sınıfına girmektedirler. Örtük bilginin karşıtı olan açık bilgi ise, başkalarına yazılı veya sözlü olarak kolayca aktarılabilen bilgi türüdür. Örnek vermek gerekirse, “Türkiye’nin başkenti ...Devamı

Nepotizm Nedir?

Nepotizm, özellikle iş yaşamında akrabalara yönelik yapılan kayırmaları ifade eden bir terimdir. Terimin kökeni, Katolik papalar tarafından yeğenlerini kilise içerisinde kardinallik gibi önemli pozisyonlara getirmelerine dayanmakta ve Latince yeğen anlamına gelen “Nepos” sözcüğünden gelmektedir. Günümüzde ise özellikle iş yaşamında, bazı kişilerin sırf birilerinin akrabası olmasından dolayı işe alınması veya terfilerde önceliğe sahip ...Devamı

İşletme Varlık ve Kaynakları

İşletmeler, para, menkul kıymet, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri sistematik şekilde, bilinçli bir araya getirerek kurulur ve faaliyetlerini sürdürürler. İşletmenin varlığı için gereken bu faktörlere işletmenin varlıkları denir. İşletmeye varlıklar kurucuları tarafından verilir. İşletmenin varlığı için önce kişiler, sonra o kişilerin vereceği varlıklar gereklidir. İşletme, kurulduğunda kurucuların kişiliklerinden tamamen bağımsız bir ...Devamı

İşletme Çeşitleri

Üretilen Mal ve Hizmetlere Göre İşletmeler 1-Endüstri İşletmeleri: Üretimde kullanılan girdileri fiziksel veya kimyasal değişikliklerle işleyerek yeni mallar üreten üretim işletmelerdir. Gelişmiş üretim teknikleriyle üretim yaparlar. Fabrikalar endüstriyel üretim yaparlar. Hammadde işleyen veya taşıt montajı yapan işletmeler endüstri işletmelerine örnektir. 2-Ticaret İşletmeleri: Üretim işletmelerinde üretilen ürünleri satın alarak, başka kişi veya kuruluşlara ...Devamı

İşletmelerin Çevre İlişkileri ve Sorumlulukları

İşletmeler ekonomik sektör ve alt sektörlerden birini seçerek faaliyet sürdürürler. Faaliyet sırasında, ekonomik sistem özellikleri ve sektörel çevre ile etkileşirler. İşletmelerin izleyecekleri politikalar, bulundukları çevre koşullarına uygun olmalıdır. İşletmelerin çevresindeki gruplarla ilişkisi, faaliyetleriyle onları etkileme suretiyle gerçekleşir. Her işletme çevresindeki kişi ve kuruluşlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk gereği, kişi ve kuruluşların gereksinimlerini ...Devamı