kalıtım Etiket:

Çevre Koşullarının Genlerle ve Hastalıkların Kalıtımıyla İlişkisi

Bir kişinin genlerinin aktivitesi, sadece genlerinin DNA dizisine bağlı değildir. DNA dizisine ek olarak, epigenetik adı verilen diğer faktörler tarafından da etkilenir. Bu faktörlerdeki değişiklikler, hastalıklarda kritik rol oynayabilirler.Dış çevrenin genler üzerine etkisi, hastalıkların ortaya çıkışını etkileyebilir ve bu etkilerden bazıları insanlarda gelecek nesillere aktarılabilir. Çevresel faktörlerin, bireylerin sahip olduğu çocukların genetiğini ...Devamı

Kişilik Gelişiminde Çevre ve Kalıtım

Kişilik, insanları birbirinden ayıran, diğer insanlarla iletişimimizi ve tepkilerimizi kapsayan çevreden ve genetik yapıdan etkilenen bizi biz yapan özelliklerimizdir. Anne babalar çoğu zaman çocuklarında gördükleri kişilik özellikleri için “bana çekmiş” gibi yorumlar yapmaktadır. Fakat kişiliğimizin büyük bir kısmını çevre mi(yetiştirilme tarzı) genetik yapımız mı etkilemektedir? Elbette ki herkes bir zeka potansiyeli ile ...Devamı

Sütün Miktar Ve Bileşimine Etki Eden Unsurlar Nelerdir?

Sütün verimliliği, sağımın devamlılığının sağlanması, hayvanların sağlık durumları ve elde edilecek sütün kalitesine birçok unsur etki etmektedir. Bu unsurların en uygun şartları sağlaması, hem elde edilecek sütler açısından maddi boyutunda yardımcı olmakta, hem de hayvanların ömürlerinin daha uzun ve verimli olmasını sağlamaktadır. Hayvanın Irkı: Irklara göre süt verimi yani süt miktarı, kuru ...Devamı

Akraba Evliliği Nedir? Sakıncaları Nelerdir?

Akraba evliliği, geçmişten bugüne gelen süreç içerisinde hep sorun olmuş, olmaya da devam eden bir yapıdır. Akraba evliliğinin ne olduğunu söylemek için, öncelikle akraba teriminin anlamının bilinmesi gerekmektedir. Soy ağacı içerisinde aynı kan bağına sahip olan insanlara akraba denir. ...Devamı

Kalıtım ve İnsan

Kalıtım, canlıların sahip olduğu özellikleri, bu özellikleri oluşturan molekülleri ve bu özelliklerin nasıl nesilden nesile aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır. İnsanın kalıtsal özelliklerinin bilinmesi, onu tanımada çok önemli ip uçları verecektir. ...Devamı