“İktisadi büyüme” kavramı üretim ve kişi başına gelirin artışını ifade eden niceliksel kavramdır. “İktisadi kalkınma” kavramı çoğunlukla niteliksel unsurlar içeren, sosyo-kültürel yapı değişim ve yenilemelerini ifade eden, yalnızca az gelişmiş ekonomilerin sorunları ile ilgilenen kavramdır. ...Devamı