Devlet, devlet olmasının gerekleri olarak mal ve hizmet üretmek zorundadır. ...Devamı