Kamuoyu Etiket:

Gündem Nedir, Gazeteci ile Halkla İlişkiler Uzmanı İlişkileri

Gündem, sözlük anlamı olarak, “bir toplantıda görüşülecek konuların tamamı” anlamına gelir. Medyada gündem, güncel olanın, günün konusu olan haber ve olayların ele alınmasıyla ya da herhangi bir konuya güncellik kazandırılarak şekillenir. Medyanın bir gazetenin manşetinden duyurduğu haber/olay ya da bir televizyonun ana haber bülteninin ilk sırasında yer alan haber/olay ya günceldir ya ...Devamı

Kamuoyu ve Halkla İlişkiler

Kamuoyu, ilk bakışta bir “görünmez güç” olarak algılanabilir. Onun tepkisinden çekinilir, onun aydınlatılması gerekir, onun beklentisi her şeyin üstündedir. Oysa bu “görünmez güç”, hemen bütün toplumsal kesimlerin (kamu) üzerinde uzlaştığı bir ortak kanı (oy) anlamına gelmez. Burada “kamu”yu belli bir sorun hakkında görüş sahibi olan grup ya da gruplar, “oyu”u da net ...Devamı