kapitalizm Etiket:

Sosyalizm, Komünizm, Kapitalizm ve Sosyal Adalet

Sosyal adalet ifadesini, sosyalizm ile karıştırmamalıdır. Söylemesi birbirine çok benzeyen bu iki kavramın anlamları birbirinden çok farklıdır. Hatta birbirinin tersidir, zıddıdır. Örnek vermek gerekirse, bir kimse hakkında, sözünde sağlamdır ya da sözde sağlamdır demek gibidir ki, birincisi her zaman doğru söyler anlamındadır; ikincisi ise tam tersine, doğru sözlü değildir anlamına gelir. Aynı ...Devamı

Minimalist Hayat Tarzı Nedir ?

Mutlak huzur ve sadelik arayışının moda konseptlerinden, gündelik yaşama, mimariye; sanat tasarımlarından meditatif terapilere kadar çok geniş bir yelpazede karşımıza çıkan sıkça duyduğumuz tarzlarından biri de minimalist hayat tarzıdır. Yeni bir yaşam anlayışı gibi sunulsa da aslında kökleri insanların ilk medeniyet ve düşünme deneyimlerine kadar gidiyor. Bakıldığında Uzak Doğu yaşam felsefelerinden , ...Devamı

Modern Çağın Vebasıdır PARA

Modern çağı içine hapseden bu hastalık aslında çok büyük sanal bir düzenin önümüze koyduğu yemden başka bir şey değildir.Bizler ise kapanda ki fare olmaktan öteye gidemiyoruz. İnsanlığın uğruna tüm değerlerini yitirebildiği,bedenini,beynini hatta ruhunu sarabilen yegane hastalığımız oldu PARA. ...Devamı