Karl Marx Etiket:

Ekonomide Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm, kapitalist sistem gibi toplumun refahını sağlamayı amaçlamasına karsın, kapitalist sistem ile taban tabana zıt özellikler gösterir. Sosyalistlere göre insanların mutlu olması ve toplumun gelişmesi kapitalist ekonomik düzende gerçekleşemez. Refaha ulaşmak sadece sermayenin sahibi olan ve emeği sömüren mutlu bir azınlık için geçerli olabilir. Buna karşılık sermaye tarafından sömürülen isçi sınıfı için ...Devamı

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji/ Sociology kelimesi ‘socius ve ‘logy kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Günümüzde ‘Toplum Bilim anlamına gelen bu kelime, Yunancada bilim anlamına gelen ‘logyeki ve Latincede arkadaş, dost gibi insanı anlatan bir kelime olan ‘socius birleşimi ile anlamını tamamlamaktadır. ...Devamı