Kara içerisindeki çanakların suyla dolması sonucu göller oluşur. Göl sularının seviyesi yağışlı aylarda yükselir. Kurak aylarda alçalır. Göller; kaynak suları, akarsular ve yağışlarla beslenir. Göllerin suları acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilmektedir. Bu farklılığa; –    iklim koşulları, –    beslenme kaynakları, –    gölün bulunduğu arazinin yapısı, –    gölün büyüklüğü, –    derinliği, –    gideğeninin ...Devamı