Nüfus artışı, yaşam standardının yükselmesi, şehirleşme, tüketim maddelerinin çeşitlenmesi gibi nedenlerle atık maddeler giderek artmaktadır. Belli bir orandaki atıkları ekosistem birkaç yıl veya daha uzun sürede temizleyebilmektedir. Ancak atık sayısı ekosistemlerin temizlenme gücünün üzerine çıkmıştır. Atıklar, sıvı katı ve gaz olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. 1. Katı Atıklar Evrensel Atıklar: Yiyecek ...Devamı