katılım Etiket:

Katılım Nedir?

Katılım kavramı, siyasal, sosyal, ekonomik ve örgütlenme gibi çok sayıda öğeyi içeriyor. Sözlük anlamı olarak katılım, Bir kararın hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması, uygulanması ve son olarak denetlenmesi aşamalarından birine, birkaçına veya bütününe, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek kişi ya da kurumların, güçleri oranında katılması, katkıda bulunması anlamına gelmektedir. Bireylerin ve ...Devamı

Referandum Nedir?

Teorik olarak demokrasinin üç ayrı uygulama biçimi vardır: Doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yarı doğrudan demokrasi Doğrudan demokrasi halk egemenliğini bizzat kullanır. Temsili demokraside halk, egemenliğini, seçimler aracılığıyla temsilcilerine devreder. Yarı doğrudan demokraside ise egemenlik, halk ile temsilcileri arasında paylaşılır. Bir yasama işlemi hakkında vatandaşların oyuna başvurulması anlamına gelen referandum, yarı doğrudan ...Devamı