Kamuoyu, ilk bakışta bir görünmez güç olarak algılanabilir. Onun tepkisinden çekinilir, onun aydınlatılması gerekir, onun beklentisi her şeyin üstündedir. Oysa bu görünmez güç, hemen bütün toplumsal kesimlerin (kamu) üzerinde uzlaştığı bir ortak kanı (oy) anlamına gelmez. Burada kamuyu belli bir sorun hakkında görüş sahibi olan grup ya da gruplar, oyuu da net ...Devamı