Direnç bazlı (Resistif) devrelerde akım ile gerilim arasında faz farkı 0 , kapasitif devrelerde akım gerilimden 90 derece ileri fazda , endüktif devrelerde ise gerilim akımdan 90 derece ileri fazdadır. Faz farkının oluşma nedeni reaktif gücün varlığındandır. Sistemde görünür güç değeri değişmez. Ancak şebekeye bağlı motor, trafo v.b. manyetik alana göre çalışan ...Devamı