Köpek ırklarının bekçilik, çobanlık, avcılık ve spor gibi değişik amaçlarla yetiştirilmesi, 5000 yıllık uzun ve yavaş bir süreçtir. Dünyada 400 adet köpek cinsi bulunmaktadır ve bunlar 7 ayrı ırkın genlerine göre sınıflandırılırlar. Bu 7 ırkın oluşum süreci de, iki ana kökenden gelir. 3 nesil üst üste aynı türden köpeklerin çiftleşmesi ile dünyaya ...Devamı