Amatör bir arkeolog Nicholas Clapp, çalışmaları sonucu amacına ulaştı ve o şehre ilk ulaşanisim oldu, Kuran’da da adı geçen efsanevi şehir olarak gösterilen İrem şehri 1990’lı yıllarda manşetlere ulaşılamaz olarak yansıtıldı. Ad kavminin yerleşim bölgesi olarak bilinen ve kutsal kitapta yer alan bu şehir görenleri kendisine hayran bırakıyor. ...Devamı