Kurum Etiket:

Avrupa Birliği Nasıl Bir Kurumdur, Ne İşe Yarar?

Avrupa Birliği, Avrupa Birliği adını 1992 yılında dönemin Avrupa Ekonomik Topluluğu adı ile anılan ve bugünün Avrupa Birliği olan kurumunca imzalanan Maastricht Antlaşması’yla almıştır. Söz konusu bu anlaşma Avrupa Birliği’nin kurucu anlaşmalarından biri olup, diğer anlaşmalara göre yenilikleri barındırmasıyla ön plana çıkar. Avrupa Birliği’nin kuruluşuna göz atarsak, aslında karşımıza Amerika Birleşik Devletleri ...Devamı

Sağlık Kurumlarında İş Tatmini Ve İş Tatmininin Artırılması

Günümüzde sektörler varlıklarını sürdürebilmek üretim ve hizmette verimliliği artırabilmek için çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık durumlarına dikkat etmekte ve gerekli uygulamaları gerçekleştirmektedir. Çalışanlarının iş tatmin ve örgütsel bağlılık durumları verimliliği artırmaktadır. İş tatmini kişilerin işinden duydukları memnuniyet düzeyleridir. Aslında kişi yaptığı işten ne kadar memnun ise o işi yapmaktan o derece ...Devamı

Bir Avrupa Şehri: Strasbourg

Strazburg ya da resmi şekliyle Strasbourg, Avrupa Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Fransa’nın sınırları dahilinde bulunan bir yerleşim yeridir. Söz konusu bu yer, ülkenin stratejik olarak kabul edilen kentlerinden biridir. Hukuki statüsü şehir olan Strasbourg, Avrupa’nın en önemli siyasi merkezlerindendir. Gerek Avrupa Birliği gerekse de Fransa için hizmet veren çok önemli ...Devamı

Dil Olgusu Nedir?

Dilin tanımı bir çok araştırmacı yazar, bu işin uzmanı olan profesör tarafından şu şekilde yapılmıştır. Dil, çok değişik görünümler sunan ve bu görünümler arasında evrensel ve özgün nitelikler barındıran bir bütündür. Dilin kendi doğası gereği ve yapılan çalışmaların yaklaşım biçimi ayrılığı ile bir noktada dili sorun haline getirmiştir. (Vardar 1982). Dil; toplumsal ...Devamı

Kurum İçi İletişimin Önemi

Şirketlerin ya da devlet kurumlarının, hantal yapılarından kurtulmaları için, özellikle kurum içi iletişim niteliklerini geliştirmeleri gerekmektedir. ...Devamı