Tarihe şöyle bir göz attığımızda 2. Dünya savaşı sırasında büyük çapta teknolojik ilerlemeler olduğunu görürüz. 2. Dünya savaşından sonra, tüketiciye ağırlık verilmesi kapitalist ekonominin başlangıcı ve belki de birçok insanın umut kaynağı oldu. Üretimi hızla artan ürünlerin tasarımı da git gide önem kazanmaya başladı. ...Devamı