Servet-i Fünûn döneminin en önemli yazarlarından biri olan Mehmet Rauf, İstanbulda dünyaya gelmiştir. Eğitimine Defterdar Mahalle Mektebi ile başlayan Rauf, akabinde Soğuk Çeşme Askeri Rüştiyedeki eğitimini de tamamlayarak Bahriye Mektebine yazılır. ...Devamı