Mehmet Ziya Gökalp, 1876-1924 yılları arasında yaşamıştır. Diyarbakır’da doğmuş olup 1924 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Toplumbilimci, siyasetçi, yazar ve şairdir. Meclis-i Mebusan ve Türkiye Büyük millet Meclisi’nde milletvekilliği görevi yapmıştır. ”Türk milliyetçiliğinin babası” olarak anılmaktadır. Ailesi Babasının isteği üzerine kendisine Mehmet Ziya ismi verilmiştir. Mehmet Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır’da ...Devamı