Mevlevi Etiket:

Mevlevi Âyini ve Semâ

Klasik Türk Mûsikisi’nde ve Dini Mûsiki’de Mevlevilerin önemi büyüktür. Özü itibariyle mûsikimizdeki bu nadide sanatsal yapının tekkelerde gerçek enginliğine ulaştığını söyleyebiliriz. Mevlevilerin ise bu hususta ayrı bir gayreti olmuştur. ...Devamı

Türk-İslam Müzik Sanatları

İbn sina derki: ” birbiriyle uyumlu olup olmadığı yönünden sesleri ve bu sesler arasındaki zaman sürelerini araştıran matematiksel bir ilim ” dir müzik. Mevlana’ ya göre Allah âşıklarının ruhu müzik ile beslenir. Shakespcare’ ye göre ise müzik yeri ve göğü kimsenin dayanamayacağı şekilde sarsar. İnsanların duygularını anlatmaları için olmazsa olmazdır söz ve ...Devamı