mobbing Etiket:

Kadınların İş Yaşamındaki Rolü

Sanayileşmeyle beraber toplumlarda büyük sorunlar da başlamıştır. Üretimin hızlandırılması ve ülkeler arasında ithalat ihracat faaliyetleri de gündeme gelmiştir. Tarıma dayalı bir sistem zayıflarken, emek yoğun sanayiye bağlı iş gücü piyasası da önem kazanmaya başlamıştır. Bu aileler için farklı sorunları ve sorumlulukları da beraberinde getirmiştir. Çalışma için belli bir eğitim düzeyine ya da ...Devamı

Mobbing Ne Demektir?

Son yıllarda ismi oldukça fazla duyulan mobbing kelimesinin kökeni Latincedir. Bu dilde psikolojik şiddet, baskı ve sıkıntı verme gibi anlamlara gelmektedir. Mobbing, daha çok hiyerarşik gruplarda uygulanır ve baştaki kişi emrindekilere psikolojik şiddet uygular. ...Devamı