Müzikte çok sesliliğin en temel unsurunu armoni oluşturur. Armoni batı kökenli olarak bir sisteme dayalı olsa da daha sonraları her müzik kendi armoni kurallarını oluşturmuştur. Seslerin kaynaşması olarak nitelendirebileceğimiz armoni, birden fazla sesin uyumlu olarak birleştirilmesidir. ...Devamı