Nâbî, 17. yüzyıl Türk Edebiyatı’nın tanınmış şairlerinden biridir. Hakimiz mevlididir hazret-i İbrahim’in Nabiya rast makamında Ruhâviyiz biz Yukarıdaki beyite bakarak şairin Urfa’da (o zamanlardaki adı Ruhâ) doğduğunu söleyebiliriz. ...Devamı