Tulum Tarihi tam olarak netleştirilememiş bir Türk çalgısıdır. Üflemeli enstrümanlar arasında yer alır. Günümüzde Tulum’ un Oğuz Türklerine ait olduğu söylenmekte ve bilinmektedir. En son Azerbaycan yakınlarında bulunan 800 yıllık Tulum buna en iyi örnektir. ...Devamı