öğrenim Etiket:

Karşılaştırmalı Eğitimin Amacı Ve Kapsamı

Bir toplumu ayakta tutan ve toplumun ilerlemesini sağlayan kurumların başında eğitim kurumları gelmektedir. Her toplumun sosyo-ekonomik ve diğer özelliklerine göre eğitim sistemi değişmektedir. Ülkeler eğitim sistemlerini yetiştirmeyi amaçladıkları birey profiline uygun belirlemektedir.Eğitim sistemi içinde bulunduğu toplum değerlerine hizmet etmekte ve o toplumun değerlerine uygun birey yetiştirmeyi amaç etmektedir. Bu nedenle her toplumun ...Devamı

Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları

Dünyada neredeyse hiçbir ülke, eğitim sorunlarını tam olarak çözememiştir. Ama ülkemizin bu konuda oldukça geri kaldığı bir gerçektir. ...Devamı

Eğitim-Öğretim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler

Eğitim, öğretim ve öğrenme birbiri ile iç içe olan kavramlardır. Eğitim ve öğretimin amacı öğrenmeyi sağlamaktır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşması için öğrenmenin gerçekleşmesi gerekir. Öğrenmenin olmadığı bir durumda eğitimden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle eğitim ve öğretim sürecinde bireylere amaçlar doğrultusunda davranışlarını değiştirebilecekleri bir ortam hazırlamak buna uygun yaşantı ...Devamı