öğrenme Etiket:

Gelişmeci Zihniyete Sahip Öğrenciler Neden Daha Hızlı Öğreniyor?

Öğrenciler genellikle, “gelecek sefer yaparım” diyerek hatalarını silip unuturlar. Ancak, hatalarına doğrularından daha çok ilgi ve dikkat gösteren öğrenciler, onları görmezden gelen öğrencilerden daha hızlı ve daha iyi öğrenmekteler. Araştırmalar, yanlışlara odaklanmanın öğrenmeye önemli ölçüde katkıda bulunduğunu gösteriyor. East Lansing’deki Michigan Eyalet Üniversitesi’nden Psikolog Hans Schröder ve ekibi, insanların beyinlerinin hatalara nasıl ...Devamı

Beyin Kendini Yenileyebilir mi?

20. yüzyıl’ın büyük bir kısmında sinirbilimciler, memelilerde merkezi sinir sisteminin doğumdan kısa bir süre sonra yapısal olarak sabit hale geldiğini varsaydılar. Memeli beyninin karmaşık yapısı ve işlevi nedeniyle, yetişkinlik esnasında sinirsel ağların yeniden şekillenmesinin mümkün olmadığı düşünüldü. Bu varsayım, beyinde ilerleyen dönemde yapısal değişiklik olduğuna dair bir kanıt elde edilmediği için ortaya ...Devamı

Anlamlı Öğrenme Modeli Özellikleri

Anlamlı Öğrenme, Anlamlı öğrenme Ausubel tarafından oluşturulmuştur. Anlamlı öğrenme modeline göre bilgilerin öğrencilere öğretmen tarafından sunulması esas alınmıştır. Anlamlı öğrenme modeline göre öğrenmeyi doğrudan etkileyen öğrencinin sahip olduğu bilgi birikimidir. Anlamlı öğrenmeye göre öğrenim sürecini başlamadan önce öğrencinin sahip olduğu bilgilerin belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut bilgilerin oluşturulduktan sonra öğrenim süreci planlanmalıdır. Ausubel sözel ...Devamı

Teknolojinin Öğretmen Ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Öğretmenler, öğrencilerinin akademik olarak hangi düzeyde oldukları ile nerede olmaları gerektiği arasındaki farkı ölçmekle ve onların özel ihtiyaçlarıyla gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdürler. Öğretmenler aynı zamanda müfredattaki programın etkinliklerinin seçimini ve öğrencilerinin katılımını düzenleyen yasa kurallarına uymakla yükümlüdürler. Anne babaların, toplumun beklentileri de eklendiğinde, öğretmenlik mesleği zorlu bir çabaya dönüşmektedir. Eğitime ...Devamı

Çocuklarda Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi

İnsanların yaşamsal tüm fonksiyonları belli bir düzen içerisinde ve basamak basamak gerçekleşmektedir. Anlama da bu basamaklardan biridir. Kişi duyar, duyduğunu dinler ki anlama gerçekleşebilsin. Yoksa duyduğumuz birçok kelimeyi beynimize gönderip şekillendirmeliyiz.   İhtiyaç duyduğumuz sesleri seçer, dinler ve anlamaya çalışırız. ” Anlama, tam ve doğru olmalıdır, diyoruz. Anlamayı iki aşamada düşünebiliriz: Tam ...Devamı

Öğrenme Biçimleri Hakkında Genel Bilgiler

Öğrenme, yeni bir bilgiyi edinme veya mevcut bilgiyi, davranışı, beceriyi, değerleri veya tercihleri deneyimlere göre değiştirme ve pekiştirme eylemidir. İnsanların, hayvanların, bitkilerin ve bazı makinelerin öğrenme kabiliyetleri vardır. Öğrenme hemen gerçekleşmez, önceki bilgilere dayanır ve zamanla biçimlenir. Bu nedenle, öğrenme, olgusal ve işlemsel bilgilerin bir araya yığılması değil, bir süreç olarak görülmelidir. ...Devamı

Öğrenme ve Öğrenmenin Psikoterapide Kullanılması

Bütün canlılar yaşamak için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadır ve karşılaştıkları her yeni durum yeni bir davranış biçimini öğrenmeyi gerektirir. Canlıların yaşamları boyunca öğrenme hayati bir rol oynamaktadır. Bireyin kişilik gelişimi, yaşadığı çevreye ve topluma uyum sağlayabilmesi öğrenme yoluyla olmaktadır. Doğduktan sonra, koşullanmayla başlayan öğrenme, giderek daha karmaşık yollarla, kortikal bağlantıların daha ...Devamı

Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuğa Eğitsel Oyunlarla Destek Olmak

Her çocuk, aynı düzeyde öğrenme becerisine sahip değildir. Bu nedenle aynı yaş grubunda olsalar bile çocuklar arasında bilgi ve davranış farklılıkları görülür. Yetişkinler, çocuklar arasındaki bu tür farkları genellikle “zeki” veya “zeki değil” şeklinde tanımlar fakat bu büyük bir yanılgıdır. Bazı çocuklar, üstün zeka potansiyelinde olmasına rağmen öğrenme güçlüğü çekebilirler. Bu durum, ...Devamı