okul Etiket:

Eğitim Ortamı Nerelerdir? Eğitim Ortamlarını Planlama Şekilleri

Eğitim ortamı deyince akla ilk gelen yer sınıftır. Ama eğitim sadece sınıfta yapılmaz. Eğitim ortamları; 1- Spor salonlar 2- Kütüphane 3- Laboratuvar 4- Resim odası 5- Müzik odası 6- Çok amaçlı salon 7- Bilişim sınıfı Eğitim- öğretim ne kadar farklı mekanda yapılırsa o kadar yararlı olur. Çünkü çocuklar ya da gençler aynı ...Devamı

Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocukların Ailelerine Neler Önerilebilir?

Her çocuk çok özeldir. Aynı zamanda birbirinden farklıdır. Bazı çocuklarda öğrenme güçlüğü vardır. Bu çocukların aileleri de çocuklarına karşı daha ilgili olmalıdır. Bunun için ailelere bazı önerilerde bulunulabilir. Öncelikle çocuğa kendisinin değerli olduğunu hissettirmek gerekir. Her çocuğun yapabildiği işler vardır. Bu işlerde çocuğu desteklemek gerekir. Çocuk için uygun bir ders programı yapılmalı ...Devamı

Eğitimde Rehberliğin Önemi

İnsan, doğduğu günden öldüğü güne kadar toplumsal bir çevrenin içindedir. Bu çevre ile de sürekli etkileşim halindedir. Birey hayatı boyunca çevresine uyum sağlamak için bazı davranışlar geliştirir. Bazı davranışlar rastlantı ile ortaya çıkar bazıları ise kasıtlı olarak planlı gerçekleşir. Bu davranış değişiklikleri hem aile hem çevre hem de okulda olur. Kısacası toplumda ...Devamı

Çocuğu Okula Yeni Başlayan Ailelere Uyarılar

Çocuğu okula başlayan çocuklar kadar ailelerde çok heyecanlı olur. Bu süreçte aileler çocuklarının kıyafet, çanta, kırtasiye masrafları kadar psikolojik olarak da çocuklarına destek olmalıdır. Yani çocuk sadece fiziksel değil ruhen de okula hazır olmalıdır. Çocuklar okulla yeni bir ortama girmiş olurlar ve uyum problemi yaşayabilirler. Aileler çocuklarını çok iyi tanımalıdır. Çocuğun öğrenme ...Devamı

Gençlerde Şiddetin Nedenleri Nelerdir?

Gençlerdeki şiddet günden güne artmaktadır. Arkadaşlar arasında, maçlarda, grup içinde şiddet dikkat çekmektedir. Gençler tepkilerini şiddet yoluyla ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun nedenleri şunlardır; Değer yargılarının değişmesi Doğal olan her şeyin yapaya dönüşmesi Gerçeğin yerini sanala bırakması Dünya hızla gelişmekte ve değişmektedir. İnsanlar bu hıza ayak uydururken bocalamış, farklı davranışlar sergilemeye başlamışlardır. Bu ...Devamı

Etkin Dinleme Nedir?

Hayatın her aşamasında etkin dinleme vardır. Kişi bir günün % 31’ini dinleyerek geçirir. Özellikle okulda eğitim – öğretim büyük oranda okuma ve dinleme ile yapılır. Bunun en önemli sebebi de sınıflarda öğrenci sayısının fazla olmasıdır. Her öğrencinin aktif olarak derse katılmasına süre yetmeyebilir. Bu yüzden öğrenmek için dinlemeyi bilmek gerekir. Öncelikle duymak ...Devamı

Akademik Başarı ve Motivasyon İlişkisi

Akademik anlamda başarılı olmak sadece öğrencinin yükü gibi görülse de günümüzde artık ailelerin de daha bilinçli ve destekleyici olduğu görülmektedir. Çocukların derslerde edindiği bilgiler ve başarı durumları onların sadece akademik başarısını değil, sosyal konumunu da belirlemektedir. Öğrencinin akademik başarısındaki etkili etmenler: Aile: Aile içerisinde öğrenciye destek olunması, Öğrencinin sorunlarına yönelik problem üretilmesi ...Devamı

Teknolojinin Öğretmen Ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Öğretmenler, öğrencilerinin akademik olarak hangi düzeyde oldukları ile nerede olmaları gerektiği arasındaki farkı ölçmekle ve onların özel ihtiyaçlarıyla gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdürler. Öğretmenler aynı zamanda müfredattaki programın etkinliklerinin seçimini ve öğrencilerinin katılımını düzenleyen yasa kurallarına uymakla yükümlüdürler. Anne babaların, toplumun beklentileri de eklendiğinde, öğretmenlik mesleği zorlu bir çabaya dönüşmektedir. Eğitime ...Devamı