olur Etiket:

Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamında Tutuklama

Ceza muhakemesi hukukunda öngörülmüş koruma tedbirlerinden birisi olan tutuklama, henüz kesin bir karar verilip mahkumiyet söz konusu olmamışken, hakim kararı doğrultusunda şüpheli veya sanığın kişi özgürlüğünden mahrum edilmesidir. Tutuklama, gerçeklerin ortaya konulabilmesi için zorunlu olan hallerde verilebilecektir. Tutuklama kararını kural olarak ancak hakim verebilir. Bu kuralın bir istisnası bulunmamaktadır. Kanun koyucu da ...Devamı

Yurtdışında Üniversite Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye henüz Avrupa Birliği’ne resmi anlamda tam üye olmayı başaramasa da söz konusu bu kurumla çok sayıda ikili anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmalarla beraber, Avrupa Birliği’nin 3. ülke statüsünde olan ülkelerle yürüttüğü süreçlerin bir parçası olmuştur. Örneğin Türkiye, bir Avrupa Birliği üyesi olmamasına karşın Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımın bir parçası olarak lanse ...Devamı

Sağlık Turizmi Nedir, Neleri Kapsar?

Tıp dünyanın en saygın ve en kutsal mesleklerinin başında gelir. Söz konusu mesleğin aktif bir biçimde yapılmasına kadar geçen sürede bir öğrenci, toplam 23 yıl boyunca eğitim görür. Görüldüğü gibi bir anlamda dünyanın en uzun soluklu eğitimine sahip meslek tıp mesleğidir. Bunu akademik anlamda ele almasak dahi bu durum böyledir. Bu yüzden ...Devamı

Suçluların İadesi Nedir?

Suçluların iadesi, 20. yüzyılla beraber uluslararası hukuk metinlerine girmiş bir kavramdır. Aslında 20. yüzyılla beraber özellikle de Avrupa ülkelerinde gelişen hukuk sistemi ile beraber birçok uluslararası sonuç doğurabilecek düzenlemelere de gidilmiştir. Bunlar içinde yer alan ve de en önemli olan şüphesiz ki, ”suçluların iadesi” meselesidir. Öncelikle bir fiilin ya da bir başka ...Devamı

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Boşanma oranlarının ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde anlaşmalı boşanmanın rolü her geçen gün önem kazanmaktadır. Uygulamada en çok tercih edilen boşanma türü anlaşmalı boşanmalardır. Öyle ki bugün on boşanmadan dokuzu anlaşmalı boşanma yoluyla gerçekleşmektedir. Anlaşmalı boşanma konusuyla ilgili kanun hükmü MK.m.166/III”de “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise,eşlerin birlikte başvurması ...Devamı