İranlı Şairin gerçek adı, Gıyasettin Ebu’l-Feth bin İbrahim’dir.Horasan eyaletinde Nişabur doğumludur. ...Devamı