Ünlü Alman Besteci Carl Orff ve dansçı Gunild Keetman tarafından müzikeğitimitemel alınarak geliştirilmiş olan Orf öğretim tekniği; müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntemdir. Bu açıdan bakıldığında Orf yöntemi için sadece müzik eğitimi veren bir yapıdır demek eksik olacaktır. ...Devamı