örgüt Etiket:

Mobing Dereceleri ve Mobinge Karşı Alınacak Önlemler

İşletmeler için önemli olan mobing uygulaması aşamalı devam etmektedir. Her bir aşama diğer bir aşamayı getirmektedir. Ve aşamalar arttıkça ilerledikçe karşıdaki kişiyi zor duruma sokmakta ve acizleştirmektedir. Mobing dereceleri şu şekildedir; Birinci Dereceden Mobbing Mobbingin ilk işleyişine başladığı durumdur. Birey birince derece mobing de içinde bulunduğu ve karşılaştığı durumu anlamaya çalışır. İçinde ...Devamı

Küreselleşme ve Örgütlerde Çok Kültürlülük

Çok Kültürlülük Nedir? Çok kültürlülük, 1960’lı yıllarda, İngilizce konuşulan ülkelerde, Avrupalı olmayan göçmenlerin kültürel ihtiyaçları bağlamında ortaya çıkmıştır. Çok kültürlülükten maksat kültürlerin çoğulculuğu veya çokluğu olarak söz edilebilir. Antropolog Franz Boas’a göre, kültür, ‘toplum mensuplarının kendi dünyaları ve birbirleriyle baş etmek için kullandıkları nesilden nesile öğrenme yoluyla aktarılan paylaşılan inanç, değer, gelenek-görenek, ...Devamı