İsmi daha çok kimya ve coğrafya alanında duyulan ozon gazı, dünyaatmosferi içerisinde oldukça yoğun bir biçimde bulunan bir gaz türüdür. Aynı zamanda bu gaz, ozon tabakasını da oluşturur. Bakıldığında dünya ve insanlık için önemi aşırı derecede fazla olan ozon gazı, aynı zamanda tıp biliminde de kullanılarak insanoğluna faydalarını farklı alanlarda da devam ...Devamı