Modern çağı içine hapseden bu hastalık aslında çok büyük sanal bir düzenin önümüze koyduğu yemden başka bir şey değildir.Bizler ise kapanda ki fare olmaktan öteye gidemiyoruz. İnsanlığın uğruna tüm değerlerini yitirebildiği,bedenini,beynini hatta ruhunu sarabilen yegane hastalığımız oldu PARA. ...Devamı