20. yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde artık dünya üzerinde hemen hemen her milletin kendine özgü bir ülkesi var olmuştur. Tıpkı Türkiye gibi birçok ülke de resmi olarak bağımsız olmuş ve de kendi bayrağı, yasası ve de milleti uluslararası anlamda hukuki ehliyete sahip olarak tasarruf yetkisine kavuşmuştur. Devletlerin iç ve dış hukuk politikaları oluşmaya ...Devamı