pekiştireç Etiket:

Tam Öğrenme Modeli Nedir? Tam Öğrenme Modelinin Eğitimdeki Yeri

Tam öğrenme modeli Caroll’un okulda öğrenme modeli geliştirilerek elde edilmiştir. Bloom tarafından geliştirilen bu model de farklı öğrenme hızlarına sahip öğrenciler bulunmaktadır. Tam öğrenme modeline göre farklı öğrenme hızına sahip öğrencilere yeterli zaman ve imkan sağlanırsa her öğrencinin öğrenebileceğini savunur. Tam öğrenmeye göre öğrencilere uygun ve düzenli ortam oluşturulduğunda bütün öğrenciler öğrenebilir. ...Devamı

Pekiştireç Nedir?

Pekiştireç, en genel manasıyla bir davranışın tekrarını sağlamak için yanı sıklığını sağlamak amacıyla organizmaya verilen uyarıcıdır. Bir başka ifade ile pekiştireç, bir davranışı kuvvetlendiren uyarıcılardır. Pekiştireçler, çocuk eğitiminde çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Pekiştireçler, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki gruba ayrılırlar. 1. Olumlu Pekiştireç: Organizmaya verildiğinde davranışın yapılma ihtimalinin arttıran, haz veren uyarıcılara ...Devamı

Eğitimde Cezanın Rolü Nedir?

Ceza, organizmanın yani canlının istemediği durumları ortaya çıkaran uyaranlara denir. Başka bir ifade ile organizmaya istediği bir şeyin verilmesi ya da istediğin şeyin ortamdan çekilmesi, organizmanın elinden alınmasıdır. Eğitimde ise ceza farklı açılardan ele alınmaktadır. Bu noktada ceza, eğitimciler tarafından sadece istenmeyen davranışı baskı altında tutmasıyla ele alınmaktadır. Eğitimciler, ceza verme yönteminin ...Devamı