Personellerin verimli çalışmaları niteliklerinin işe uyumuna bağlıdır. Herhangi bir nedenle bu denge bozulursa personel eğitimine gereksinim duyulur. Personel eğitimi, personellerin bilgi, beceri ve yetenek seviyelerini yükselterek, iş gereklerine uyarlamak amacıyla verilen eğitimdir. Personel geliştirme ise, işini iyi yapan, gelecekte üst kademelerde görevlendirilecek kişilerin yeni göreve hazırlanmasıdır. Yöneticiler, eğitilecek ve geliştirilecek kişileri astlarından ...Devamı