Psikososyal Etiket:

Şizofreni Hastalığı

Şizofreni Nedir? Şizofreni, yanlış bilinenin aksine; zayıf kişilik olma, tembellik, zeka geriliği,kişilik bölünmesi, tembellik değildir. Şizofreni önemli bir ruhsal hastalıktır. ...Devamı

Psikososyal Gelişim Kuramı ve Evreleri

Erikson, benlik gelişimini insan yaşamının tümünü kapsayan bir süreç olarak ele almış, dönemlerin temel özelliklerini, sorun ve bunalımlarını normal ve normal olmayan kişilik gekişimine göre tanımlamış ve sekiz evreye ayırmıştır. Evrelerin adı, her evreye özgü Psikososyal bunalıma verilen tanımlardan gelmektedir. ...Devamı