Eskiden daha çok limonata bardağı olarak anılan ve zaman içerisinde meyhane kültürünün gelişmesi ile birlikte rakı kadehi ismini alan, 18 santilitre hacme sahip bardaklar günümüzde halen rakı kadehi olarak kullanılmaktadır. Rakı kadehleri genel şeklinin silindirik olması alışılagelmiş genel görüntüsü olup, hem rakı hem de yanında içilen suyun bardağı olarak kadehler arasında ülkemizde ...Devamı