Roman, düzyazıdan yararlanılarak kaleme alınan bir edebiyat türüdür. İnsanların maceralarını, iç alemlerini, toplumsal bir olayı ya da durumu ayrıntılı bir biçimde anlatan türdür. Bir diğer yanıma göre de olmuş veya olabilecek olayları işleyen uzun edebiyat yapıtlarıdır. ...Devamı