Bilim dünyasındaki açılımı ribo nükleik asit anlamında olan RNA, tek zincirli yapıdadır ve ribo nükleotitlerin birbirine bağlanması sonucu meydana gelmektedir. DNA molekülüne oranla  RNA’ların boyları daha kısadır. RNAlar, vücut hücrelerinin hemen hemen hepsinde oldukça fazla miktarda bulunmaktadır. ...Devamı