Ruhsal hastalık kişinin süren hayatını verimli ve olağan seyrinde sürdürmesine engel olan psikolojik rahatsızlıkların tümüdür. Sağlık ise bireyin bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam anlamıyla iyilik hali yaşaması durumudur. Psikolojik rahatsızlıklar bu üç başlıkta ele alınırsa; 1. Bedenin sağlam olması ancak kişinin depresyon, panik bozukluk, şizofreni gibi psikolojik bir rahatsızlık hali yaşaması, ...Devamı